NEXT STEP

Posted: | posted by nopparath eksuwancharoen | Labels: , 8 comments


NEXT STEP : 
The 40th Art Thesis Exhibition 2010 , Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
Layout Design for 'NEXT STEP' Poster and Thesis Book

DESIGN DIRECTOR : Thapat Kijrujipark
DESIGN COLLABORATOR : Visual Communication Design (DEC51) Team
 
 

หมอหวาน ๓ :: อดีตที่ยังหอมหวาน

Posted: | posted by nopparath eksuwancharoen | Labels: , 3 comments

งานล่าสุดที่ออกแบบให้กับหมอหวานคือ ออกแบบ ส.ค.ส. ปีใหม่ (ให้อยู่ในรูปแบบของโปสการ์ด)
โดยต้องการดึงเอาลักษณะดั้งเดิมของตัวอักษรจากสมัยก่อน มาประยุกต์ใช้ ดังนั้น ก่อนที่จะได้เริ่มทำงาน
ออกแบบ จึงได้รับตัวอย่างใบปลิวดั้งเดิมของหมอหวานในอดีตมา เป็นใบปลิวตัวจริงที่ทำใช้กัน
ในสมัยก่อน เรียกว่าถ้าหากเราไม่จับกระดาษแบบทะนุถนอม กระดาษก็อาจจะขาดได้เลยทีเดียว

The latest project for MOWAAN is to design a happy-new-year card. The goal of the design 
is to use the original Thai style of typography. So, before I actually settled down to work, 
I received a really really nice reference from the owner :) An original MOWAAN flyer, 
which has been kept for so long that the paper is almost ruin if you're not carfully handle it.


^ เชื่อว่าใครเห็นใบปลิวนี้ เป็นต้องแอบอมยิ้มกันแน่นอน  :)
เป็นสไตล์งาน และ สำนวนภาษาที่จริงใจ แบบที่หาไม่ค่อยเจอในปัจจุบันนี้


^ ตัวอย่างลักษณะของตัวอักษรไทยดั้งเดิม ถือเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่หมอหวานได้เก็บรักษาเอาไว้


^ ขั้นตอนการลดทอนตัวอักษร "ไปรสนีย์บัตร์" และ "CARTE POSTALE" จากต้นฉบับ^ ขั้นตอนการลดทอนตัวอักษร "ถึง" 

^ หลังจากลดทอนแล้ว ก็นำมาปรับเปลี่ยนความหนาบางของเส้นตัวอักษร
โดยต้องการให้มีความหนาบางไม่เท่ากัน เปรียบได้กับงานพิมพ์ของคนสมัยก่อนจริงๆ
ที่เส้นของตัวอักษร มักจะไม่สม่ำเสมอและไม่คมกริบเหมือนกับในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้...
สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ :)

หมอหวาน ๒ :: หวานเป็นลม ขมเป็นยา

Posted: | posted by nopparath eksuwancharoen | Labels: 0 comments


อย่างที่สำนวนโบราณเคยกล่าวไว้ว่า "หวานเป็นลม ขมเป็นยา"  สิ่งใดที่ดูหอมหวานเกินไป 
ก็มักจะก่อให้เกิดโทษต่อเรา.... แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหา และเป็นอุปสรรคในชีวิต.... 
อาจจะกลับกลายเป็นบทเรียนที่ดีในภายหลังก็เป็นได้ 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอุปสรรคทั้งหลายที่ทำให้มีโอกาสได้มาทำงานออกแบบชิ้นนี้ :)
ภาพผลงานที่เห็นด้านล่าง เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก (แต่ก็กดดันมากในขณะเดียวกัน) 
ถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการพัฒนายาหอมหมอหวาน ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า 
"ความคิดสร้างสรรค์" ไม่ได้จำกัดอยู่ในวงการศิลปะเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าผู้คนในโครงการนี้
จะมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ แต่ก็ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเองกันหมด
*เพื่อนร่วมทางในโครงการนี้ : พี่เอ๊ะ (หมอหวาน), ขม (นักออกแบบ), ตอง (เภสัชกร), ดรีม (นักการตลาด)
As people once said "Bitter pills may have sweet effect"
I guess it's true. Thanks to all obstacles I'd been through during the whole project, 
which made me become the part of MOWAAN family nowadays :)
The pictures below represent the project that had happened in a very short period 
(so short, but so tense) The project was a part of MOWAAN re-branding design.
The whole experience made me realize that "creativity" is not just for Art or Design. 
But it's for everyone. 
*Project collaborator : P'Aeh (Mowaan), Khom (Designer), Tong (Pharmacist) Dream (Marketing Director)


  หมอหวาน :: ยาหอมหมอหวาน (MOWAAN)

Posted: | posted by nopparath eksuwancharoen | Labels: , , 4 comments

 

ห่างหายกันไปนานจากการอัพเดท  blog ตัวเอง 
ครั้งนี้กลับมาใหม่ แต่มีงานเก่าอยากมานำเสนอ
งานที่ทำให้กับแบรนด์เก่าแบรนด์แก่ ....นามว่า "หมอหวาน" 

It's been a while since I last updated my blog. 
This latest post is some of my work I did in college. 
Corporate identity for "mowaan" : Thai traditional medicine brand


^ "บ้านหมอหวาน"  อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า
MOWAAN HOUSE : A classic colonial style house located near Sao Ching Cha.


^ การหาข้อมูลความรู้ และะประวัติต่างๆ จาก บ้านหมอหวาน 
ซึ่งขวดยาที่เห็นทั้งหมด รวมทั้งรูปแบบการตกแต่งบ้าน ล้วนเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษโดยทั้งสิ้น 
เม็ดของยาหอม ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์การปั้นยาด้วยมือทีละเม็ด แบบต้นฉบับของยาหอมโบราณ
History and Brand research from MOWAAN HOUSE.
All the medicine bottles, including the interior designs, are all originally inherited. 
The medicines are, too,  still originally handmade.

 *These photos of Mowaan house were later became a great source of design reference and brought us lots of inspirations.
PHOTOGRAPHER : Thapat Kijrujipark

__________________________________________________

ASSIGNMENT : การปรับภาพลักษณ์ของยาหอมแผนโบราณ
CHALLENGE : ปรับเปลี่ยนความรับรู้ของคนทั่วไป ว่ายาหอมเป็นยาของผู้สูงอายุและดูเชย ให้เข้าใจว่า
ยาหอมมีประโยชน์และสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย   
The assignment was to create corporate identity (re-branding) for Thai traditional medicine.
But the big challenge and the goal was to change the main perception of Thai traditional medicine : 
from the old-fashioned  to  the contemporary and practically useful  product that can be used 
in every day life.


^ ป้ายสัญลักษณ์ "หมอหวาน"(ประกอบด้วย ตัวอักษรของคำว่า 'หมอหวาน'  และ 'ตราเฉลว' )  ได้ถือกำเนิดขึ้น
มานานเกินกว่าร้อยปีแล้ว ประดับประดาอย่างสวยงามที่หน้าบ้านหมอหวาน สืบต่อกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน
The MOWAAN original label has been decorated in front of Mowaan's house for more than 
four generations.^ ภาพร่างของสัญลักษณ์ "หมอหวาน" ซึ่งพัฒนาและลดทอนมาจาก ตราสัญลักษณ์ดั้งเดิมของหมอหวาน
MOWAAN logo sketch design was developed from the original symbol of the family.
^ ภาพสัญลักษณ์ "หมอหวาน" ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
Completed MOWAAN logo design 

 

__________________________________________________

นอกจากงานในส่วนของโลโก้แล้ว ยาหอมหมอหวานยังขาดตราสัญลักษณ์ของชื่อยาทั้ง ๔ ตำรับ 
ซึ่งได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์, ยาหอมอินทรโอสถ, ยาหอมประจักร์ และ ยาหอมสว่างภพ
Beside logo design, MOWAAN was still need logotype design for 4 kinds of medicine. 
^ แบบตัวอักษรที่สร้างขึ้นมาใหม่แบบแรก โดยอิงลักษณะจากตราสัญลักษณ์ของหมอหวาน 
ออกแบบเพื่อนำไปใช้กับชื่อของฉลากยาทั้ง ๔ ตำรับ 
First lettering design was based on the design of MOWAAN logo.^ แบบตัวอักษรแบบที่สอง ทดลองทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจากแบบตัวอักษรแบบแรก ซึ่งจะพบปัญหาการอ่านยาก 
เมื่อตัวอักษรมีขนาดเล็ก โดยใช้เอกลักษณ์ความหนาบางของเส้นที่ไม่สม่ำเสมอกันของตัวอักษรสมัยก่อนมาใช้
The second lettering design was focus on legibility, which was a big trouble with the first design.^ ตัวอักษรทั้งสองชุด ต่างกันเล็กน้อยตรงความหนาบางของเส้น และองศาการเอียงของอักษรแต่ละตัว
A differences of these two lettering designs is the inconstancy of the stroke and their alignment. ^ การทดลองนำไปประยุกต์ใช้บนฉลากหลายรูปแบบ โดยนำสไตล์ลวดลายกราฟิกของฉลากแบบดั้งเดิม 
มาปรับใช้กับการทำฉลากของขวดยาหอมใหม่
Applying the logotype on various label designs; which designed based on some 
traditional graphic elements from the original label.
ผลงานออกแบบที่ออกมานั้น จะต้องคงเอกลักษณ์เดิมของ "หมอหวาน" ไว้ 
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเป็นผลงานร่วมสมัย ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ แต่ยังคงมีกลิ่นอายโบราณ
The design should retain the brand's unique ancient style. 
It has to be contemporary, but not old-fashioned. 
__________________________________________________

งานชิ้นนี้ เป็นงานที่ทำแล้วได้ประสบการณ์ (นอกจอคอมพิวเตอร์) ที่คาดไม่ถึง ตั้งมากมาย
ได้รู้จักกับผู้คนน่ารักๆ อีกหลายคน อีกทั้งยังแถมด้วยมิตรภาพที่ประทับใจ ไม่รู้ลืม :)

ถ้าจะให้เครดิตนักออกแบบ แต่เพียงผู้เดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ 
เพราะงานทั้งหมด คงไม่สำเร็จแน่นอน ถ้าขาดบุคคลคนนี้ (*รวมไปถึงญาติพี่น้อง ครอบครัว และ มิตรสหาย)
... ผู้ที่ทำให้เราได้มารู้จักกับหมอหวาน 
... ผู้ที่พยายามสืบทอดแบรนด์ยาหอมนี้ไม่ให้ตกยุค
... ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น design director ของงานชิ้นนี้อีกด้วยDESIGN COLLABORATOR and ILLUSTRATOR : Thapat Kijrujipark
BRAND'S OWNER and DESIGN DIRECTOR : Phasinee Yanotai
DESIGN DIRECTOR : Mongkolsri Janjarasskul


ขอขอบคุณสำหรับโอกาส และ มิตรภาพดีๆ ที่หยิบยื่นให้กันนะคะ :D
Thanks for the opportunity to be a part of Mowaan family 
and the friendship that still remain the same (...or even better :D)
*รูปภาพส่วนหนึ่ง นำมาจากเวปไซต์ http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=390:morwan-the-legend-of-thai-herbal-medecine&catid=3:mk-news&Itemid=8